Giới thiệu

LotusIMC là một tập thể gồm các thành viên với các nền tảng khác nhau cùng chung một mục tiêu là đạt thành tích xuất sắc trong quản lý đầu tư. Bởi vì các thành viên có nền tảng học tập và kinh nghiệm làm việc khác nhau, mỗi cá nhân đều có cơ hội học tập từ người khác. Các thành viên chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của mình và cùng tôn trọng lẫn nhau.

Nếu bạn quan tâm đến cơ hội làm việc tại LotusIMC, xin vui lòng xem mục Vị trí tuyển dụng.

 

viagra