Công bố thông tin


HDQT công ty Lotus Capital thông qua lựa chọn cổ phiếu đầu tư

1. Biên bản họp DHQT 17.5.2019

2. Nghị quyết HDQT 17.5.2019

3. Công bố thông tin về việc đầu tư vào cổ phiếu

 
Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Lotus Capital

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Lotus Capital

 
Quyết định miễn nhiệm chức danh PTGĐ ông Hoàng Lê Hoàng

Quyết định miễn nhiệm chức danh PTGĐ ông Hoàng Lê Hoàng

 
Quyết định về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen

Quyết định về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen

 


Trang 1 trong tổng số 5 trang