Công bố thông tin


Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Giám đốc đầu tư

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

 
Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Quyết định thôi việc của nhân viên - bà Trần Thị Anh Đào

2. Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 
Thông báo về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Thông báo ký kết HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. CCHN Quản lý quỹ của ông Cao Minh Thắng

 
Thông báo về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Thông báo ký kết HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. CCHN Quản lý quỹ của ông Cao Minh Thắng

 


Trang 5 trong tổng số 12 trang