Công bố thông tin


Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Giám đốc đầu tư

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Giám đốc đầu tư - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

 
Công bố thông tin bổ nhiệm Phó TGĐ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 
Đính chính biên bản họp Hội đồng quản trị 19.11.2018

1. Công văn đính chính biên bản họp HĐQT 19.11.2018

2. Biên bản họp HĐQT 19.11.2018 (đã chỉnh sửa)

 
Công bố thông tin thay đổi giám đốc

1. Công bố thông tin Bổ nhiệm Giám đốc

2. Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó giám đốc

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc

4. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc

5. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

6.  Quyết định HĐQT miễn nhiệm Giám đốc Nguyễn Đức Tài

 
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2018

 

 

 


Trang 2 trong tổng số 5 trang