Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

2. Dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019

 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Địa chỉ: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số               : 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

Giấy phép điều chỉnh số               : 13/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 17 tháng 06 năm 2015

Giấy phép điều chỉnh mới nhất số: 05/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7  năm 2019

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN II NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (Lotus Capital) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần II năm 2019.

  1. Thời gian: 09h00 ngày 23 tháng 7 năm 2019.
  2. Địa điểm:  P1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội:

Thông qua việc công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen mua 1.500.000 cổ phiếu MPT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  1. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu giấy ủy quyền trên website của công ty.

  1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  1. a. Giấy uỷ quyền bản gốc (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội hoặc cá nhân đại diện cho Cổ đông là tổ chức)
  2. b. Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  1. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông chậm nhất là ngày …. tháng …. năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

Nơi nhận:

-          Các cổ đông của công ty;

-          Các thành viên HĐQT;

-          Báo cáo và CBTT;

-          Lưu Lotus Capital;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CAO HOÀI THANH

Ghi chú: Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và để bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí, chúng tôi xin gửi thư mời này theo địa chỉ hộp thư điện tử của quý cổ đông và đăng trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông thay cho thư mời giấy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thư mời qua đường bưu điện.

 
Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

1. Biên bản họp HĐQT 14.5.2019

2. Nghị quyết của HĐQT 14.5.2019

 
Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019

 


Trang 1 trong tổng số 10 trang