Các mốc phát triển quan trọng
  • Tháng 12/2006: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Bông Sen (LotusIMC) được cấp phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.
  • Tháng 6/2007: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư đầu tiên với một Ngân hàng Nhật Bản.
  • Tháng 04/2008: LotusIMC ký hợp đồng quản lý đầu tư với một công ty chứng khoán có lịch sử phát triển lâu đời tại Nhật Bản và có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo.
  • Tháng 03/2009: LotusIMC chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen và tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng. Tên viết tắt LotusIMC vẫn giữ nguyên.
  • Tháng 11/2009: Lập thành công Lotus-Mekong River Equity Fund (LMEF), quỹ mở được thành lập dưới hình thức công ty, đăng ký tại Cayman với quy mô khởi đầu là 2,15 tỷ JPY (215.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 JPY)