Lotus - Mekong River Equity Fund (LMEF)

Tóm tắt về LMEF

Tên viết tắt

LMEF

Cấu trúc quỹ

Quỹ mở, thành lập dưới hình thức công ty, đăng ký tại Cayman

Quy mô khởi đầu

215.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 JPY (2.150.000.000 JPY)

Ngày khởi đầu

Ngày 5 tháng 11 năm 2009

Thời hạn

50 năm

Nhà đầu tư

Vietnam, Cambodia and Lao Growth Fund (Quỹ đầu tư tín thác của Nhật đầu tư tối thiểu 90% NAV của Quỹ vào LMEF)

Công ty kiểm toán

Ernst & Young

Ngân hàng lưu ký

Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh Branch

Ngân hàng giám sát

Deutsche Bank (Cayman) Limited

Công ty tư vấn luật

Ogier

Công bố NAV

Hàng ngày vào các ngày làm việc

Tần suất gửi, rút

Hàng ngày vào các ngày làm việc