Quản lý danh mục đầu tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các cá nhân, gia đình và tổ chức dựa trên các tài khoản được quản lý riêng biệt. Chúng tôi thiết kế các sản phẩm chuẩn hoá để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể làm việc với nhà đầu tư để tìm ra một giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của bạn. Khách hàng sẽ uỷ quyền cho chúng tôi thực hiện toàn bộ quá trình đầu tư phù hợp với Hợp đồng quản lý đầu tư.

1) Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ

- Khả năng sinh lời cao với mức rủi ro thấp nhất

  • Công ty chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu dài hạn khi đầu tư. Do đó, những biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn không ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư đầu tư của chúng tôi trong dài hạn.
  • Các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên điều tra và phân tích kỹ lưỡng để lựa chọn cơ hội tối ưu.
  • Chúng tôi kết hợp hiểu biết và mối quan hệ địa phương với kinh nghiệm đầu tư quốc tế trong hoạt động quản lý đầu tư.

- Thường xuyên được cập nhật về tình hình đầu tư

  • Báo cáo về giá trị tài sản ròng và danh mục đầu tư chi tiết do ngân hàng lưu ký xác nhận sẽ được gửi đến nhà đầu tư định kỳ hàng tháng.
  • Báo cáo hiện trạng danh mục đầu tư sẽ được cung cấp cho khách hàng bất cứ khi nào theo yêu cầu.

- Đảm bảo tính linh hoạt và thích ứng cao

  • Đối tượng đầu tư, các hạn mức đầu tư,...có thể được điều chỉnh theo từng khách hàng.
  • Khách hàng có thể rút trước hạn bằng việc gửi thông báo trước

2) Các đối tượng đầu tư:

- Cổ phiếu của công ty đã niêm yết

- Cổ phiếu của công ty chưa niêm yết

- Các công cụ tài chính khác phù hợp với pháp luật (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu công ty….)

3) Hạn mức tối thiểu:

-  Hạn mức đầu tư tối thiểu lần đầu là: 500.000.000 VND / 25.000 USD/ 2.500.000 JPY

-  Hạn mức tối thiểu cho mỗi lần bổ sung: 100.000.000 VND/5.000 USD/500.000 JPY

4) Thời hạn hợp đồng : Thời hạn hợp đồng tối thiểu là 2 năm

Ba tháng trước khi hết hạn hợp đồng hai bên sẽ bắt đầu thảo luận về  việc có gia hạn hợp đồng hay không.