LotusIMC ký hợp đồng mua 10% cổ phần Công ty cổ phần Phú Thành

Ngày 5 tháng 11 năm 2007, Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc Công ty, đại diện cho LotusIMC đã ký hợp đồng mua 10% cổ phần dựa trên vốn mới của Công ty cổ phần Phú Thành. Với tỷ lệ này LotusIMC sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Phú Thành.

LotusIMC, với sự hỗ trợ của Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia Nhật Bản giàu kinh nghiệm, cam kết hỗ trợ Phú Thành về mặt tư vấn tài chính và chiến lược phát triển. LotusIMC sẽ không can thiệp vào công việc kinh doanh hàng ngày của Phú Thành.

Thương hiệu Phú Thành tại Việt Nam gắn liền với tính sáng tạo, chất lượng tốt, tiên phong và chiếm thị phần thống trị đối với lĩnh vực kinh doanh của mình. LotusIMC tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ góp phần giúp Phú Thành phát huy lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị phần và tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn trong quá trình phát triển nhờ đó đồng thời gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

 

Ảnh Hoạt Động