LotusIMC ký thành công hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư trị giá 1.000.000 USD

Ngày 14/3/2008, Công ty LotusIMC đã ký Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư trị giá 1.000.000 USD với một Công ty chứng khoán có lịch sử hình thành gần 100 năm với vốn điều lệ khoảng 100triệu USD của Nhật Bản và đã niêm yết trên thị trường loại 1 Tokyo.

Chiều ngày 01/04, việc chuyển tiền đã được hoàn tất, nâng tổng số tiền uỷ thác đầu tư của Công ty LotusIMC lên hơn 4 triệu USD. Hiện tại đây cũng là khách hàng có mức vốn đầu tư thông qua việc sử dụng dịch vụ Quản ly danh mục đầu tư lớn nhất của Công ty LotusIMC.

Đây là bước mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và bền vững giữa Công ty LotusIMC và Công ty chứng khoán Nhật Bản. Điều này đồng thời cũng chứng tỏ vị thế cũng như uy tín của Công ty LotusIMC đang ngày càng được khẳng định trên thị trường Nhật Bản.

Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, Công ty LotusIMC sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Ảnh Hoạt Động