LotusIMC trở thành 1 trong 10 cổ đông lớn nhất của Pinaco

Theo báo cáo thường niên năm 2008 của Pinaco (mã giao dịch: Pac; website: www.pinaco.com.vn),  thì tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, LotusIMC đại diện cho các khách hàng Nhật Bản và Việt Nam là 1 trong 10 cổ đông lớn nhất của Pinaco. Pinaco cũng thường xuyên nằm trong danh mục 5 khoản đầu tư lớn nhất của LotusIMC. Lý do chính khiến LotusIMC tin tưởng vào Pinaco là tính trung thực, kinh nghiệm và năng lực của Ban lãnh đạo Pinaco được minh chứng bởi kết quả kinh doanh trong nhiều năm. Việc Pinaco tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất Pin và Ắc quy cũng là lý do quan trọng. Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, Ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc LotusIMC cũng chia sẻ quan điểm về một số vấn đề bao gồm việc không phản đối Pinaco mua cổ phiểu quỹ với mức giá hợp lý và mức thưởng cho Ban lãnh đạo của Pinaco dựa trên mức lợi nhuận sau thuế hàng năm. Ông Nguyễn Đức Tài cũng chia sẻ kinh nghiệm là việc mua cổ phiếu quỹ nên chọn thời điểm thị trường chứng khoán hay kinh doanh của doanh nghiệp không thuận lợi và việc này nếu thực hiện với mức giá hợp lý sẽ góp phần làm tăng tỉ lệ cổ tức trong tương lai. LotusIMC cũng có thể tăng tỷ lệ sở hữu tại Pinaco trong các năm tới tùy theo mức độ Pinaco tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận hàng năm.

Pinaco hiện là nhà sản xuất pin và ắc quy hàng đầu tại Việt Nam và nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2008 xét về doanh thu. Năm 2008, Pinaco được người tiêu dùng bình chọn lần thứ 13 liên tiếp là hàng Việt Nam chất lượng cao và nằm trong số 100 thương hiệu mạnh của Hàng Việt Nam chất lượng cao.

 

Ảnh Hoạt Động