Thông báo về việc chuyển đổi thành công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ

Căn cứ vào quyết định số 35/UBCK-GP ngày 10-3-2009 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bông Sen (LotusIMC) xin trân trọng thông báo về sự thay đổi loại hình công ty và tăng vốn điều lệ kể từ ngày 10-3-2009, cụ thể các chi tiết về Công ty mới như sau:

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Tên tiếng Anh : LOTUS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Tên viết tắt : LotusIMC

Trụ sở chính : B18, Tầng 4, Khách sạn Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội

Vốn điều lệ : 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng

Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Cổ đông sáng lập :

  • Ông Phan Tuấn Sơn
  • Ông Nguyễn Đức Tài
  • Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư và thương mại Quốc tế ( ITIP)

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Nguyễn Đức Tài – Giám Đốc, thành viên HĐQT

Nghiệp vụ kinh doanh            :

  1. Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;
  2. Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Giấy phép (đính kèm theo thông báo này) có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy phép này thay thế Giấy phép quản lý quỹ số 11/UBCK – GPHĐQLQ ngày 27 tháng 12 năm 2006 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bông Sen. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bông Sen.

Trân trọng thông báo.

 

 

Nguyễn Đức Tài

Giám Đốc

 

Ảnh Hoạt Động