LotusIMC trả lời phỏng vấn Vietnam Investment Review (27-03-2012)

Tạp chí Vietnam Investment Review đã có bài viết về đầu tư chứng khoán tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài trong đó có LotusIMC.  Chúng tôi gửi kèm theo đây bản dịch Tiếng Việt của phần đề cập đến LotusIMC để các nhà đầu tư tham khảo:

“Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC), một công ty nhỏ huy động vốn từ Nhật và quản lý quỹ Lotus-Mekong River Equity Fund với quy mô hơn 330 tỷ VND (15.9 triệu USD) theo giá trị tài sản ròng (NAV), cũng đang hướng tới việc mở rộng hoạt động kinh doanh.

Giám đốc LotusIMC, Nguyễn Đức Tài, nói khách hàng của công ty đã đầu tư thêm tiền từ đầu năm sau khi rút vốn một phần năm ngoái do sự giảm giá chứng khoán tại Việt Nam và sóng thần tại Nhật. Ông Tài nói rằng ông hy vọng về sự mở rộng của quỹ hiện tại và việc lập một quỹ đầu tư mới năm nay.

Là một công ty nhỏ, linh hoạt, LotusIMC nằm trong số các trường hợp khá hiếm- một công ty quản lý quỹ có lợi nhuận năm ngoái. Công ty có lợi nhuận sau thuế khoảng 3.5 tỷ VND (168,000 USD), còn NAV trên một chứng chỉ quỹ của quỹ cao hơn 9% so với VN-index và 50% so với Hnx-index tính theo VND kể từ khi lập quỹ cuối năm 2009 đến hiện tại. Ông Tài nói “2011 là một năm tuyệt vời để mua cổ phiếu với giá rẻ. Cơ hội vẫn còn năm nay vì giá vẫn hấp dẫn,”

Tuy nhiên, theo ông Tài thì sự trở lại của các nhà đầu tư cho đến hiện tại vẫn còn từ tốn vì các Nhà đầu tư Nhật vẫn thể hiện thận trọng sau khi thị trường Việt Nam giảm giá hai năm qua. Ông Tài cũng nói là thị trường chứng khoán Việt Nam không có nhiều công ty có chất lượng, trong khi room còn lại cho nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty có chất lượng tốt đang hết dần. “Chúng tôi cần các doanh nghiệp có chất lượng tốt thay vì một thị trường chứng khoán tăng giá”.”

Bài báo đầy đủ bằng Tiếng Anh có tại đường Link sau:

http://www.vir.com.vn/news/business/market-watch/overseas-money-ready--to-make-splash.html

 

Ảnh Hoạt Động