Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở công ty PDF. In Email

-         Căn cứ vào Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK (Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ) được ban hành ngày  05 tháng 01 năm 2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) xin được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính mới:      Phòng 902, 17T6, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại:                         04 6281 8404

Fax:                                           04 6281 8405

(Địa chỉ cũ: Phòng B18, Tầng 4, Khách sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội)

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc

 

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 


Trang 18 trong tổng số 21 trang