Công bố thông tin


TB về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thông báo về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 
Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Quyết định thôi việc của nhân viên có CCHN Chứng khoán

2. Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có CCHN Chứng khoán

 
Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Quyết định thôi việc của nhân viên có CCHN Chứng khoán

2. Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ với người có CCHN Chứng khoán

 
Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

1. Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

2. Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng

3. Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Lê Thị Hồng Vân

4. Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ông Nguyễn Thế Hưng

 
Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Lotus Capital

Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Lotus Capital

 


Trang 4 trong tổng số 12 trang